Halina Skoczyńska


Płatonow


Wiśniowy sad


Mary Stuart


Życie: trzy wersje

opracowanie na podstawie pracy magisterskiej Małgorzaty Białej Sztuka aktorska Haliny Skoczyńskiej
napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Deglera (Uniwersytet Wrocławski)

copyright © Halina Skoczyńska | projektowanie stron internetowych Impresja