Halina Skoczyńska

zemsta
Zemsta


Białe małżeństwo

antygona
Antygona


Janulka, córka Fizdejki


Małżeństwo Marii Kowalskiej


Płatonow


Wiśniowy sad


Mary Stuart

opracowanie na podstawie pracy magisterskiej Małgorzaty Białej Sztuka aktorska Haliny Skoczyńskiej
napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Deglera (Uniwersytet Wrocławski)

copyright © Halina Skoczyńska | projektowanie stron internetowych Impresja